POŻYCZKA GOTÓWKOWA

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH

Informacje ogólne

 • pożyczki gotówkowe dostępne są dla osób fizycznych, posiadających stałe, wiarygodne i udokumentowane przychody oraz stałe zameldowanie; realizowane są za pośrednictwem Biur Pośrednictwa Finansowego;
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 26%;
 • prowizja 5 % potrącana od kwoty pożyczki;
 • spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje w stałych płatnościach, w okresach miesięcznych, licząc od dnia wypłaty;
 • minimalny wiek Pożyczkobiorcy – 18 lat;
 • maksymalny wiek Pożyczkobiorcy i Poręczyciela w chwili złożenia wniosku o pożyczkę – 65 lat;
 • pożyczka wypłacana przelewem bankowym na konto wnioskodawcy lub czekiem GIRO na dowolnej placówce pocztowej obsługującej czeki GIRO.

Ogólne warunki udzielania pożyczek dla pożyczkobiorcy i poręczyciela

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • umowa o pracę (renta, emerytura),
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony wymagany jest przynajmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia w obecnym zakładzie pracy (w chwili zaciągnięcia pożyczki umowa o pracę musi być ważna jeszcze przez co najmniej trzy miesiące),
 • w pozostałych przypadkach (umowy o pracę na czas nieokreślony) zatrudnienie minimum 3 miesiące w obecnym zakładzie pracy lub udokumentowana ciągłość zatrudnienia,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej(mężczyźni),
 • minimalny dochód netto osób ubiegających się o pożyczkę wynosi 700,00 zł z wyjątkiem:
 • osób samotnych oraz osób zaciągających pożyczkę bez zgody współmałżonka - min. dochód netto 800 zł,
 • małżeństwo z jednym dochodem musi posiadać min. 850 zł netto wynagrodzenia.

UWAGA Jeżeli pożyczkobiorca lub poręczyciel występujący we wniosku jest osobą samotną to musi spełnić następujące warunki:
 • min. dochód 800 zł netto
 • zdolność do zaciągnięcia pożyczki = dochody netto – spłata (rata + odsetki) > 700,00 zł;

Czynniki dyskwalifikujące uzyskanie pożyczki i wykluczające poręczyciela:
 • nieprzyznanie się do zadłużenia w innych bankach,
 • obciążenie wynagrodzenia (np.: komornik),
 • negatywna opinia o pożyczkobiorcy lub poręczycielu,
 • występowanie w bazach danych nierzetelnych klientów.

Warunki szczegółowe


Kwota brutto udzielonej pożyczki
 • do 2000,00 zł małżeństwo z jednym dochodem,
 • do 6 000,00 zł osoba bez zgody współmałżonka z poręczycielem,
 • do 8 000,00 zł małżeństwo z dwoma dochodami,
 • do 8 000,00 zł małżeństwo z jednym dochodem i z jednym poręczycielem,
 • do 8 000,00 zł osoba samotna z jednym poręczycielem,
 • do 16 000,00 zł małżeństwo z dwoma dochodami i z jednym poręczycielem,
 • do 16 000,00 zł osoba samotna z dwoma poręczycielami,
 • do 16 000,00 zł małżeństwo z jednym dochodem i z dwoma poręczycielami.

Minimalna kwota brutto pożyczki 500 zł – maksymalna kwota brutto pożyczki 16 000 zł

Okresy spłaty

 • do 3000,00 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy,
 • od 3001,00 zł do 6000,00 zł z terminem spłaty do 36 miesięcy,
 • od 6001,00 zł do 16 000,00 zł z terminem spłaty do 48 miesięcy,

Formy zabezpieczenia pożyczki:

 • poręczenie wekslowe

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prezentowaną przez nas ofertą prosimy wypełnić formularz kontaktowy, a nas konsultant skontaktuje się Państwem o dogodnej porze.

Dokument PDF ( zaświadczenie o dochodach )

JEDEN PARTNER – WIELE MOŻLIWOŚCI